Har du en ALKO-holdning?

Dialogbaseret materiale til brug på forældremøder

SSP har udviklet et dialogbaseret materiale til brug på et forældremøde, hvor vi på en meget enkel og aktiv måde får sat fokus på forældrenes store betydning i de unges liv, også når det gælder mødet med alkohol og festkulturen i teenageårene.

Vi har masser af alkohol i vores danske samfund, men tør vi også have en ALKO-HOLDNING

Gennem SSP-konsulenten kan man booke en forældreaften i samspil med klasselærerne på 7. - 8. årgang

Her kommer en manual til et godt forældremøde om alkohol:

Skolens opgave er:

 • At sikre, at forældrene bliver inviteret til forældremødet.
 • At reservere et mødelokale, som er stort nok til at forældrene kan sidde i små grupper på 6-8 personer i en Café-opstilling, hvor de kan se det power-pointshow, som indgår.
 • At sikre, at der er en velfungerende projektor med PC eller et smartboard i lokalet
 • At sørge for, at der er kaffe/te og kage i pausen.
 • At informere forældrerådet om deres rolle i den sidste del af aftenen.

Program for aftenen:

19.00:
Velkomst og kort introduktion til aftenens program.

19.05:
Oplæg ved en SSP-medarbejder, hvor der sættes gang i debat, dilemmaer, der gives faktaviden samt drøftes centrale problemer i mindre grupper

Ca. 19.40:
Pause og kaffe/ te m/ kage

Ca. 20.00:
Fortsætter diskussion og værdispil i grupperne.

20.40:
Fremlæggelse af gruppernes resultater, og derefter en snak om hvordan man involverer de nære netværk og sikrer dialogen fremover. Idéerne gives til klasseforældrerådene, som samler op sikrer formidling ud til alle (også de, som ikke var med på mødet)

20.55:
Afrunding og opsamling på aftenen.

21.00:
Slut og tak…

OBS: Ekstrajobs til skolen

 • For at sikre en god debat i blandede grupper vil vi gerne at skolen står for en lodtrækning, hvor forældrenes fordeles vilkårligt ud på et antal borde, således at der sidder 5-6 pr. bord.
 • Der skal være nogle ark papir og kuglepenne på alle cafébordene til notering af gruppens udmeldinger.
 • Der skal være tid til en kop kaffe og en kage midt i forløbet, det skal skolen sørge for, evt. med kager fra forældrerådet.
 • Vi medbringer så de øvrige hjælpemidler med (svarkort og dilemmaopgaver mv.)

Forberedelse og inddragelse af eleverne inden forældremødet:

For at vi kan få elevernes tanker og forestillinger med i dialogen med forældrene, vil vi gerne, hvis I kunne bruge en lille time i klasserne, hvor de i grupper drøftede disse 3 spørgsmål:

 • Hvorfor skal børn på 14 år ikke drikke alkohol? (opstil et antal gode grunde)
 • Hvorfor har børn på 14 år lyst til at drikke alkohol? (opstil et antal gode grunde)
 • Hvorfor kan det være svært at sige nej til alkohol når man er 13-14 år? (opstil et antal gode grunde)

Hvis klasselærerne vil lave en lille opsamling på ungernes besvarelser af de 3 spørgsmål, og så på forældremødet kort samle op på diskussionen i klassen, og elevernes besvarelser, vil det være meget fint.

Det giver nemlig et godt nærvær og forældrene en oplevelse af, at vi taler om DERES unge mennesker. (Forældrene får de samme spørgsmål i mindre grupper under mødet)