Mod til at vælge

Sundhedsplejen har sammen med SSP udviklet et koncept / undervisningsforløb for 6. klasser i hele Silkeborg kommune. Projektet startede som et udviklingsprojekt sammen med Skanderborg kommune - en udløber fra rygestop projektet.

Klasselæreren samt en sundhedsplejerske vil med øvelser og aktive vurderinger få åbnet børnenes øjne for "flertalsmisforståelser" ud fra en aktuel røgrapport, som de selv udfærdiger.

Efterfølgende vil forældrene få tilbud om et foredrag / informationsaften, hvor de samme problematikker som børnene har arbejdet med, bearbejdes. Der vil ligeledes være fokus på hvad risikoadfærd kan være og hvordan vi kan forebygge dette.

Metoden er blandt andet aktive vurderinger ud fra sociale overdrivelser.

Hvad er flertalsmisforståelser?

Unge har vildt overdrevne forestillinger om andre unges rygning, alkoholforbrug, brug af narkotika osv. Undersøgelser viser, at de tror alle andre gør noget, selv om det reelt oftest er et mindretal, der gør. F.eks. tror de 11-24-årige, at de fleste jævnaldrende drikker sig fulde mindst en gang om måneden, mens det reelt "kun" er hver fjerde.

Fordi de unge gerne vil være som de andre unge, resulterer dette i, at de
• ofte begynder at ryge, selv om de ikke har lyst
• drikker sig fulde, selv om de egentlig hellere ville have en cola
• deltager i hærværk, selv om de personligt synes, det er forkert og dumt
• eller deltager i mobning, selv om de synes, det er ondt over for den, det går ud over.


Hvad er risikoadfærd?

Unge, som udviser en villighed til forøget risici kan betegnes som unge med en risikoadfærd vi bør være opmærksomme på.

Dette være sig tidlig rygning, druk, kontakt med politi osv.

Kriminologen Flemming Balvig har forsket meget i bl.a. risikoadfærd og har udfærdiget nedenstående graf hvor alderen holdes op mod risikoadfærd.
Den viser, at vi skal sætte ind før risikoadfærden viser sig.

Flemming Balvigs risikograf