Link til Buskelundskolens hjemmeside

 

Trine Bisgaard
afdelingsleder
  Kasper Qvortrup
SSP-vejleder og
Færdsels-
kontaktlærer
 
 
    Kasper Qvortrup
 
8970 2156
 
3136 6705
             
         
Rya Detlefsen
ungemedarbejder
 
Ann-Kristin Thomsen
sundhedsplejeske
 
Susanne Mortensen
SFO-leder
Rya Detlefsen
  Ann-Kristin Thomsen    
2167 0540
 

ann-kristin.thomsen@
silkeborg.dk

2428 5539 

 

susanne.hald.mortensen
@silkeborg.dk

2054 3670

         
Dennis Pedersen
klubben
       
Dennis Pedersen        
denniskp25@
icloud.dk

2042 8791