Link til Funder og Kragelund skolers fælles hjemmeside

Lise Dall
SSP-vejleder
 
 
Lise Dall
 
2714 7586
 
 
     
Jan Kjærgaard
Færdsels-
kontaktlærer
   
Jan Kjærgaard    
jan.kjaergaard1
@skolekom.dk

8970 2130