Link til Gødvad skoles hjemmeside

Marianne Jakobsen
SSP-vejleder
 
 
  Henrik Søvsø
klub
      Henrik Søvsø
marianne.bundgaard.
jakobsen@skolekom.dk


           
 
  Henrik.sovsoe
@silkeborg.dk

30320322   
Anders Madsen
færdsels-
kontaktlærer
  Marianne Krogh
sundhedplejeske

  Poul Henneberg
fritidsgården
        Poul Henneberg
friisma@hotmail.com
8970 2820
  Marianne.Krogh
@silkeborg.dk

2428 5546
  Poul.Henneberg
@silkeborg.dk

2058 6144