Link til Grauballe skoles hjemmeside

Kasper H. Jensen
Skoleleder
 
 
   
2147 6250
Vibeke Hatting
færdsels-
kontaktlærer

  Anne Trangbæk
sundhedsplejeske

Vibeke Hatting   Anne Trangbæk
Vibeke.Hatting2
@skolekom.dk

8970 2646
  anne.trangbaek
@silkeborg.dk

2936 8008