Kjellerup skole

Kjellerup, Sjørslev og Thorning skolen er samlet i en fælles SSP-lokalgruppe

Link til Trekløverskolens hjemmeside

Erik Raaby
viceskoleinspektør
 
Glenn Larsen
Klubben
 
 
Erik Raaby
  Glenn Larsen  
2178 0145
 
40469433
 
 
         
Evan Thorhauge
færdsels-
kontaktlærer

  Karen Duelund
SSP-vejleder
   
         
evan.thorhauge
@silkeborg.dk

8970 2420
  Karen-HeleneGubi.
Duelund@silkeborg.dk

2712 3789