Link til Resenbro skoles hjemmeside

Maja Buhl
SSP-vejleder
 
 
   
maja_hn@
hotmail.com


           
 Emil Øster-
Mortensen
Færdsels-
kontaktlærer

  Anette Simonsen
sundhedsplejeske
Emil Østergaard Mortensen    
oestermortensen
@gmail.com

8970 2576
  Anette.Simonsen
@silkeborg.dk

2428 5531