Resenbro skole

Resenbro og Langsøskolen er i en fælles SSP-Lokalgruppe

Link til Resenbro skoles hjemmeside

Anna Burkhal
SSP-vejleder
 
 
   

annegrete.burkhal
@silkeborg.dk

2337 5181


           
 Emil Øster-
Mortensen
Færdsels-
kontaktlærer

  Anette Simonsen
sundhedsplejeske
Emil Østergaard Mortensen    
oestermortensen
@gmail.com

8970 2576
  Anette.Simonsen
@silkeborg.dk

2428 5531