Link til Sejs skoles hjemmeside

Hanne Jacobsen
pæd. leder

   
 
Hanne Jacobsen    
hannemargrethe.
jacobsen@silkeborg.dk

2370 8929

             
 


 
Tove Jensen
Færdsels-
kontaktlærer
     

     
tove.jensen7@
skolekom.dk