Thorning skole

Thorning, Sjørslev og Kjellerup skole er samlet i en fælles SSP-lokalgruppe

Link til Thorning skoles hjemmeside

 

Peter Frandsen
SSP-vejleder
 
 
Peter Frandsen  
peterhfrandsen
@gmail.com

2587 2002
 
 

   
Jon Nygaard
Færdsels-
kontaktlærer
   
     
thorning76@
gmail.com

8970 2330