Tag signalerne alvorligt
Ankestyrelsens side om signaler. Underretninger om udsatte børn og unge
(Ankestyrelsen)

 


dcum.dk/sammen-mod-mobning
Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Stor portal om mobning og konkrete initiativer til at fremme trivsel
(Dansk Center for Undervisningsmiljø)

 


mobbeland.dk
(Projekt Mobbeland, privat aktør)

 

Alle for en mod mobning (pdf) 
Udgivet af Ministeriet for børn,undervisning og ligestilling