SSP-Silkeborg

SSP-samarbejdet er det kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi, rettet mod børn og unge samt deres forældre.

SSP-samarbejdet indledtes i 1977 med Det Kriminalpræventive Råds nedsættelse af Det Centrale SSP-udvalg.

I Silkeborg kommune indledtes samarbejdet i 1985.

SSP-samarbejdet sigter på tre former for indsatser:

Den generelle indsats

som sker i forhold til alle børn og unge f. eks i form af holdningsbearbejdende undervisning i skoler og klubber, eller i form af fritidstilbud som idræt, lektiehjælp og lignende.

Den specifikke indsats

hvor der sættes ind over for grupper, der har været på kant med loven eller viser tegn på risikoadfærd. Indsatsen er ofte særlige projekter af forskellig karakter.

Den individorienterede indsats

over for børn og unge, som har begået kriminalitet eller er ude i et misbrug af rusmidler. Der sættes ind for at hjælpe dem ud af disse problemstillinger. Her vil der ofte være tale om egentlige behandlingsforløb.

Sidst redigeret 27-01-2020