Mission for SSP

SSP - samarbejdet skal gennem en tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og lokalforankret forebyggende indsats være med til at sikre det gode liv for børn og unge i Silkeborg Kommune.

Vision:

Vi har en drøm om et SSP-samarbejde, der er med til at koordinere og sikre en bred forebyggende indsats, der har børn og unges trivsel og udvikling til aktive medborgere som mål.

Værdier:

SSP - samarbejdet tager sit udgangspunkt i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og i Silkeborg Kommunes værdigrundlag med de 4 værdier: dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Politiets overordnede værdigrundlag: "Politiet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politi i overensstemmelse med et moderne, demokratisk samfunds krav og forventninger" er også en af de bærende elementer i SSP-Samarbejdet i Silkeborg Kommune.