Silkeborg Kommune har overtaget mange opgaver indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, og har vedtaget en sammenhængende børne- og ungepolitik, som skal være med til at sikre, at der tages særligt hensyn til de svageste. 

Nogle af disse opgaver er fælles med politiets virksomhed indenfor forebyggelse og tryghedsskabelse. 

I lovgivningen har man gennem Kredsrådet (hvor borgmestrene fra de 11 kommuner sidder sammen med politidirektøren) og Lokalrådet, (som er et samarbejdsforum mellem kommune og politi) fastlagt nogle rammer for samarbejdet på alle niveauer (fra "vugge til krukke"). 

SSP samarbejdet er en del af denne palet.

Læs mere om Samarbejdsmodel mellem Politi og Kommune

Det unikke ved SSP er, at det et formaliseret samarbejde, hvor kommunens aktører på børne- og ungeområdet arbejder helt tæt sammen med en statslig myndighed, Politiet, om at løse en fælles opgave, nemlig at forebygge og begrænse kriminalitet og risikoadfærd blandt børn og unge.

SSP-samarbejdet tilstræber en flad struktur, der kan give hurtige reaktioner og korte sagsgange. Derfor har vi valgt en SSP-model, hvor SSP-konsulenten har en central rolle som koordinator mellem aktørerne på det operative niveau og opad til i forhold til SSP styregruppe og Lokalråd.

Ledelsesmæssigt er SSP forankret under Silkeborg Ungdomsskole.