Hvad er SSP egentlig ?

SSP er et kommunalt samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet. 

Samarbejdets formål er  - ved tidlig indsats - at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd blandt børn og unge i Silkeborg kommune