Skip til hoved indholdet
    Hjem Hvad er SSP-samarbejdet

Hvad er SSP-samarbejdet

SSP-samarbejdets historie og indsatser.

SSP-samarbejdet er det kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. Samarbejdet er rettet mod børn og unge og deres forældre.

SSP-samarbejdet indledtes i 1977 med Det Kriminalpræventive Råds nedsættelse af Det Centrale SSP-udvalg, og i Silkeborg Kommune startede samarbejdet i 1985.

SSP-samarbejdet sigter på tre former for indsatser:

Den generelle indsats

Den generelle indsats rettes mod alle børn og unge f. eks i form af holdningsbearbejdende undervisning i skoler og klubber, eller i form af fritidstilbud som idræt, lektiehjælp og lignende.

Den specifikke indsats

De specifikke indsatser sættes ind over for grupper, der har været på kant med loven eller viser tegn på risikoadfærd.

Indsatsen er ofte særlige projekter af forskellig karakter.

Den individorienterede indsats

Den individorienterede indsats rettes mod den enkelte unge, som har begået kriminalitet eller er ude i et misbrug af rusmidler.

Der sættes ind for at hjælpe dem ud af disse problemstillinger.

Her vil der ofte være tale om egentlige behandlingsforløb i samarbejde med myndigheder og støtte forløb.

Se kontaktpersoner i SSP-samarbejdet