Bekymring for radikalisering og ekstremisme

Hvis du har en bekymring om ekstremisme, bør du henvende dig til Hotline mod radikalisering og i nogle tilfælde til politiet eller din kommune.

Hvilke tegn skal du kan være opmærksom på

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret.

Men der er en række opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på, at en person er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det.

Når en række adfærdsændringer og bekymrende tegn optræder på samme tid, kan der være grund til at reagere på det, så bekymringen kan blive undersøgt nærmere.

Opmærksomhedspunkterne er derfor ikke en tjekliste, men alene et hjælperedskab.

På hjemmesiden antiradikalisering.dk kan du læse mere om tegn på radikalisering

Gå til antiradikalisering.dk

Her kan du henvende dig ved bekymring om radikalisering og ekstremisme:

Hotline mod radikalisering fungerer som et samlet nationalt kontaktpunkt, hvor alle i det danske samfund – både fagpersoner og andre borgere – kan henvende sig, hvis de har konkrete bekymringer om ekstremisme.

Hotlinen er bemandet med erfarne medarbejdere inden for forebyggelse af ekstremisme og bistår med kvalificeret rådgivning.

Hvis du ønsker det, kan du henvende dig anonymt. Det er en god idé at sige fra starten, hvis du ønsker at være anonym.

Hvis det er relevant, henviser hotlinen videre til lokale myndigheder, hvor henvenderen eller borgeren, som bekymringen drejer sig om, har bopæl.

Kontakt Hotline mod radikalisering:

Telefon: 41 74 90 90

Alle dage: kl. 8-22

Læs mere om Hotline mod radikalisering på antiradikalisering.dk 

Hvis du har mistanke om, at der er sket eller vil ske ulovlige handlinger med baggrund i ekstremisme, bør du melde det til politiet i dit område.

Kontakt politiet:

Telefon 114

Email: MVJYL-radikalisering@politi.dk

Akut: Hvis henvendelsen er akut, bør den ske på telefon 112.

Infohuset er et kriminalpræventivt samarbejdsforum, hvor de centrale aktører er tovholdere fra politi og kommune, der arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

Du kan derfor kontakte dine lokale Infohus repræsentanter fra politiet eller kommunen, hvis du har behov for at drøfte en konkret sag.

Du kan vælge at være anonym, hvilket du blot siger ved opkaldets start.

Infohus repræsentant fra kommunen

SSP-konsulent har barsel frem til 1. september 2023. Du kan i stedet kontakte Infohusets repræsentant fra Politiet:

Infohus repræsentant fra Politiet

Rune Christensen
RCH008@politi.dk
Telefon: 51 70 52 62